تایپ و ترجمه

متن ها و مستندات در هر لحظه از زندگی ما نیاز به حضور مستقیم و غیر مستقیم خود را نشان می دهند ، لذا میبایست در کمترین زمان ممکن به بهترین ها دسترسی داشت ، متناسب با هزینه مورد نیاز پژوهشگر باشد ، اطمینان به متن ها حداکثر بوده و جلوه های زیبایی و نگارشی نیز رعایت شده باشد.

نتیجه‌ای یافت نشد.